Category Archives: Hàng đặt trước

Các sản phẩm có thể đặt trước ngày bán.

【如梦霓裳】Rú mèng níshang – Hanfu【芙苋】Fú xiàn – Phù Hiện【胖兔子】

Thương hiệu 如梦霓裳 đến thời điểm hiện tại không còn quá xa lạ với người. . .

【古国王爷】- Gǔguó wángyé – Hanfu【墨染山河】MòRǎn ShānHé – Hán phục Mặc Nhiễm Sơn Hà

【古国王爷】- Gǔguó wángyé Tạm dịch Cổ Quốc Vương Gia. Mới đây có tham gia một. . .

【五月霖】Ngũ Nguyệt Lâm – Wǔ yuè lín – Hanfu【贺寿桃】Hanfu Hạ Thọ Đào【胖兔子】

Hanfu Hạ Thọ Đào là một ý tưởng mới của【五月霖】Ngũ Nguyệt Lâm khi kết hợp. . .

【五月霖】Ngũ Nguyệt Lâm – Wǔ yuè lín – Hanfu【浴火凤凰】Hán phục Dục Hỏa Phụng Hoàng -【胖兔子】

Hán phục Dục Hỏa Phụng Hoàng là một mẫu sản phẩm mới đây được 【五月霖】-. . .

【五月霖 】Ngũ Nguyệt Lâm – Wǔ yuè lín – 【花不语】Hanfu Hoa Bất Ngữ -【胖兔子】

【五月霖 】tạm dịch Ngũ Nguyệt Lâm là một cái tên mới nổi trong thị trường. . .

【十三余 小豆蔻儿】Thập Tam Dư – Tiểu Đậu Khấu【Huā shénjì】Hán phục Hoa Thần Tế thêu ngực

Hán phục Hoa Thần Tế thêu ngực là 1 sản phẩm mới của Thập Tam. . .

【十三余 小豆蔻儿】Thập Tam Dư – Tiểu Đậu Khấu【Mí húdié】Áo khoác thêu tay dài Mê Hồ Điệp

Áo khoác thêu tay dài Mê Hồ Điệp của 【十三余 小豆蔻儿】Thập Tam Dư mới đây. . .

【十三余 小豆蔻儿】【醉花间】 Hanfu Zuì huā jiān – Hán phục Túy Hoa Gian 【胖兔子】

十三余 tạm dịch Thập Tam Dư Cái tên không phải xa lạ đối với những. . .

【十三余 小豆蔻儿】Thập Tam Dư – Xiǎo dòukòu er – Tiểu Đậu Khấu【盛唐朱砂】Hanfu Thịnh Đường Chu Sa

十三余 tạm dịch Thập Tam Dư Cái tên không phải xa lạ đối với những. . .

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.