Hán Phục Cẩm Y Vệ – Quan Sơn Nguyệt – Hanfu 关山月 – Guān shān yuè

Cam Y Ve 10

Từ các bộ phim truyền hình Trung Hoa thời xưa. Ngoài những hán phục ra thì còn một số trang phục nổi bật đứa đó chính là Hán Phục Cẩm Y Vệ. Hán Phục Quan Sơn Nguyệt là sự kết hợp hài hòa giữa trang phục kiếm hiệp với các quan võ trong triều đình bấy giờ.

  • Thương hiệu: 如梦霓裳
  • Kích thước: 155 160 165 170 175 180 được thiết kế riêng. Liên hệ với dịch vụ khách hàng để bắn phí tùy chỉnh
  • Phân loại màu: bài màu xanh. Một bài màu xanh. Một bài màu lục bán trước. Một bài màu lục lam. Một bài bán trước
  • Mục số: Quần áo cá bay Zijin Post-Guan Shanyue
  • Phong cách: Hanfu
  • Năm phát hành: 2020

Dat order

Cam Y Ve

Cam Y Ve 6

Cam Y Ve 10

Cam Y Ve 11

Cam Y Ve 15